Na ovoj stranici možete vidjeti usporedni prikaz rezultata dvije institucije koji su one ostvarile u GONG-ovom istraživanju DUH – Dobro upravljanje u Hrvatskoj.

Odaberite kategoriju za koju želite usporediti rezultate:
Odaberite tijela javne vlasti za koji želite usporediti rezultate:
Za pravilan prikaz svih rezultata potrebno je koristiti preglednike nove generacije.
Ako koristite IE8/IE7 potrebno je uključiti "Active scripting" na Internet sigurnosnoj zoni.