Informiranje javnosti i osiguranje pristupa informacijama

Proračunska odgovornost i transparentnost

Uključivanje javnosti u političko odlučivanje

Spremnost za procjenu učinaka propisa

Praćenje provedbe i izvještavanje o politikama

Upravljanje sukobom interesa

Za pravilan prikaz svih rezultata potrebno je koristiti preglednike nove generacije.
Ako koristite IE8/IE7 potrebno je uključiti "Active scripting" na Internet sigurnosnoj zoni.